Tesisat firmaları İzmir

Tesisat firmaları İzmir merkezli olarak hizmet veren Egedeniz Doğalgaz, havuz tesisatı konusunda profesyonel ekibiyle hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

İşlem adımları;

– Havuzun standart mekanik tesisatı olan doldurma ve boşaltma sistemlerinin projelendirilmesi.

– Havuzun, su filitreleme tesisatının hesaplanıp, seçilmesi ve yerleştirme planının hazırlanması.

– Su dezenfeksiyon, Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi

– Taşma ızgarası detayı, merdiven, su altı lambası, tramplen, su akıntısı yapan pompa, kulvar gibi yüzme havuz u aksesuarlarının tesbit edilip, havuz planına yerleştirilmesi.

– Makine dairesinin büyüklüğü, denge deposu, galerinin büyüklüğünün belirlenmesi.

– Betonarme çanağında bırakılacak deliklerin, oyukların büyüklüklerini, koordinatlarını gösteren plan ve kesitlerin çizilmesi.

Ve tüm bu işlemlere ait plan, kesit, akış şemaları ve montaj detaylarının çizilmesi işlemlerini büyük dikkat ve özenle hazırlamaktadır.

Yüzme havuzunun büyüklüğü, havuzun türü ve kullanım amacı gibi özellikler filtrasyon sisteminin seçimini etkileyen faktörlerdir.

Havuz un tüm sirkülasyon boruları, hava birikimine mani olacak şekilde meyilli döşenmeli ve korozyondan etkilenen en küçük bir metal bulunmamalıdır.

Yüzme Havuz larında ki borulama donanımı şunlardır;

• Havuz dibinden emiş hattı
• Denge tankı veya skimmerden emme hattı
• Vakum süpürme hattı
• Havuz besleme hattı
• filitre ters yıkama ve durulama hattı
• Taşma sularını toplama hattı
• Havuzun pompa ile boşaltılması hattı
• Havuz makine dairesi, su toplama çukuru tahliye hattı

Tesisat firmaları İzmir merkezli hizmet veren Egedeniz projelendirme ve yapım işlemlerinde garantili, hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.