bahceEnerji kullanımı, Endüstriyel Tesislerde en çok sıcak su,kızgın su, buhar, kızgın yağ gereksiniminin karşılanmasında karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra proseste, ısıl işlem ve ergitme fırınlarında, kurutma, pişirme işlemlerinde, yüzey temizleme banyolarında ve ortam ısıtmasında da büyük miktarda enerji tüketimi olmaktadır.

Sanayinin can damarı olan enerji, değişik yakıt türleri ve elektrikten karşılanmaktadır. Tesislerin kalbi olan enerji santralleri (kazan daireleri v.b.) hem teknik donanımları, hem de yakıt harcamaları açısından önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır.

Genellikle seramik, tarım, gıda, tekstil ve metalürji sektörlerinde yaygın olmak üzere birçok sanayi dalında sıcak su ve buhara çok gereksinim duyulmaktadır. Toprak ve seramik sanayinde kullanılan pişirme fırınlarında; Metalürji sanayinde ısıl işlem ve ergitme fırınlarında; Otomotiv de boya kurutma, yüzey temizleme banyolarında; Tekstilde kurutma makinalarında (yakıtı direkt yada indirekt yakarak) enerji tüketimi yoğundur.

Doğalgaz, sanayide gerek direkt olarak proseste,gerekse de ısı santrallerinde enerji üretiminde diğer tüm yakıtlara alternatif olarak kullanılabilir. Doğalgazın hem yanma kolaylığından,hem de atık gazlarının kompozisyonundan kaynaklanan nedenlerden dolayı proseste kullanımının avantajları çok fazladır.

Yakıt maliyetleri, yakıt sisteminin maliyetleri, yanma verimleri, bakım maliyet ve kolaylıkları açısından doğalgazın üstünlükleri sayılamayacak kadar çoktur.