sulama-sistemi-kurulumu-ve-uygulamalariSulama sistemi, suyun kaynaktan alınması, sulanacak alana iletilmesi ve dağıtılması için gerekli yapı, araç, makine vb. unsurların bütünüdür.

Her sulama yönteminin kendine özgü bir sulama sistemi vardır. Bu nedenle uygulamada önce mevcut su kaynağı, toprak, topografya, bitki, iklim, ekonomik durum, sosyal ve kültürel durum gibi etkenler dikkate alınarak koşullara en uygun sulama yöntemi seçilir ve daha sonra bu sulama yönteminin gerektirdiği sulama sistemi planlanır, sistem unsurları boyutlandırılır (projelendirilir) kurulur ve işletilir.

Sulama sistemleri, hizmet götürülen alana göre ve su iletim ve dağıtım biçimine göre iki grupta toplanabilir.

HİZMET GÖTÜRÜLEN ALANA GÖRESUYUN İLETİM VE DAĞITIM
BİÇİMİNE GÖRE
– Büyük Sulama Sistemleri– Yerçekimi (Cazibeli) Sulama Sistemleri
-Tarla Sulama Sistemleri– Düşük Basınçlı Sulama Sistemleri
– Yüksek Basınçlı Sulama Sistemleri